Meny

Om oss

Birgitta Kultur

Mitt namn är Birgitta Kjellander. Jag är VD på BK Travel Solutions. Jag och mina medarbetare har själva stor erfarenhet av att leda kulturresor. Vi kan bidra med kontakter som gör att du och din grupp får tillgång till privata konstsamlingar privata trädgårdsbesök, attraktiva evenemangsbiljetter, och dessutom kontakt med experter inom respektive område, som inte sällan verkar som "dörröppnare" till unika upplevelser.

Vi producerar konst-, musik-, trädgårds- och hantverksresor. När ni anlitar oss ordnar vi allt det praktiska med transporter och boende, måltider och besök. Vi ser till att hela logistiken fungerar från början till slut. Självfallet har vi ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

 

Gruppbild

Välkomna till oss!

Anders, Margareta, Niklas, Emma, Birgitta och Sara