Meeting & Travel Management

  • Se över organisationens rese- och möteskostnader
  • Minska medarbetarnas administration
  • Rikta rese- och bokningsbeteenden mot självbokningssystem
  • Boosta användningen av resfria mötesformer
  • Reducera resornas / mötenas / eventens klimatpåverkan

Förstudie

Genomlysning av verksamheten och uppskattning av besparingspotentialen.

Handlingsplan & förändringsarbete

Plan lanseras med påföljande förändringsprocess där beteendeförändring och tekniska lösningar är grunden för att slimma och effektivisera.

Genomförande

Resor, event och möten kan verka simpelt men lagar och regler är komplicerade och svårtolkade. Att hitta leverantörer kan te sig enkelt men att hitta RÄTT leverantörer kräver erfarenhet och kunskap. Genom kvalitativa leverantörsnätverk uppnår man både kvalitetssäkring och tillförlitlighet vilka är nödvändiga för att skapa förtroende och samarbete.

Hållbara mötesformer - spara tid och miljö!

Hållbara möten eller kanske rent av resfria möten med hjälp av digitala lösningar är fiffiga alternativ och komplement till det fysiska och personliga mötet. Det handlar i grund och botten om reducera kostnader, spara tid och minska miljöpåverkan. Syna syftet noga med resan / eventet / mötet och anpassa mötesformen därefter. 

Travel manager on demand

Översyn och framtagning resepolicy i all ära men den ska ju efterlevas, uppdateras och sådant kräver styrning. En internt eller extern travel manager styr upp enligt överenskommen plan och jobbar med implementering, efterlevande och uppföljning i syfte att boosta nya resebeteenden och därmed effektivare hantering av resor, event och möten.

 

Upphandling

Assistans och vägledning vid upphandling av reserelaterade tjänster.

Nulägesanalys

Genomgång av nuvarande tidpunkts leverantörer, villkor, tjänster/service/produkter, brister, kvalitet, kostnader, omfattning och utvecklingspotential.

Behovsanalys

Sammanställning av verksamhetens behov inom berört tjänsteområde.

Upphandling

Framställning av förfrågningsunderlag och initial leverantörsurvalsprocess.

RSVP

Förfrågningsprocedur gentemot leverantörer, utvärdering av leverantörsförslag samt rekommendationer.

Diskussioner & avtal

Leverantörsdiskussioner och avtalsframtagning.

Implementering

Produkt-, tjänste- eller serviceleverans och styrning av desamma.

Uppvärdering

Avstämning av produkt-, tjänste- eller serviceleverans.

 

Resejuridik

Lagar och regler, såväl nationella som internationella. Rättigheter och skydigheter för såväl kund som leverantör. Villkor och terminologi - en snårskog av svårdefinierade begrepp att hålla koll på.