Vi hjälper er att anpassa valet av resmål efter syftet med resan och med rekommendationer när det gäller hållbart resande för varje enskilt tillfälle utan att behöva offra wow-känslan. Apropå researrangemang så finns det ett flertal olika konceptlösningar och syften att välja mellan.

 

 

Bonus/belöningsresa (incentive)

Incentive är en säljmålsbaserad belöningsresa där man efter uppnått resultat erbjuder anställda, kunder eller leverantörer en resa till valt resmål som tack för goda insatser.

Bonus/belöningsresa (incentive)

Kick-off

Sparka i gång det nya projektet eller en ny period genom att samla styrkorna och dra upp riktlinjerna.

Kick-off

Internkonferens

Internutbildning inom den egna organisationen.

Internkonferens

Säljkonferens

Internutbildning för säljorganisationer, såväl utesäljare som innesäljare.

Säljkonferens

Hybridmöten

Kombinationsmöte där fysisk närvaro delas med digital dito. Små/mindre grupper delar upp sig geografiskt och förlägger sin fysiska närvaro på x antal olika anläggningar/destinationer. Därifrån deltager de i såväl små fysiska välanpassade interna (grupp)möten på plats liksom stormöte tillsammans med andra utspridda grupper. Allt styrs från en central punkt/enhet där LG/moderator leder det virtuella större mötet digitalt.

Hybridmöten

Virtuella event

Virtuella event erbjuds genom att kombinera dagens moderna teknik (vid behov via extern IT-partner) med individuella interaktiva och annorlunda happenings och aktiviteter. Hemligheten med lyckade virtuella event är att trigga fler av våra sinnen än syn och hörsel. Med smak, känsel och rörelse blir upplevelsen på riktigt. Med oss som partner blir allt fiffigt paketerat för att skapa social närvaro och gemenskap men med hälsosam distansering.

 

Virtuella event

Jubileumsresa

Ett arrangemang där något värt att fira verkligen firas. Oftast en organisations verksamhetsår.

Jubileumsresa

Ledningsgruppsmöte

Små, effektiva, välorganiserade möten med ledarstaben gynnar hela organisationen.

Ledningsgruppsmöte

Studieresa

Fackmässig resa för medarbetare med besök hos kund eller leverantör inom samma eller liknande verksamhetsområde.

Studieresa

Kund- och leverantörspromotion

Kunden bjuder in sina kunder eller leverantörer för att tacka för gott samarbete samt fortsatt goda affärsrelationer.

Kund- och leverantörspromotion

Special interest

En temabaserad gruppresa med ett klart och uttalat syfte där alla delar samma intresse och det finns oftast en gemensam nämnare. Tydliga exempel på detta är bygg- och arkitekturresor för nätverks- och intresseorganisationer.

Special interest

Kursresa

Oftast en en eller ett par partners som med hjälp av föreläsare och andra branschexperter håller utbildning inom specifikt ämne för inbjudna kunder. Tydliga exempel är kursresor för yrkesverksamma inom dentologi eller revision.

Kursresa