Vi har lång erfarenhet av att arrangera konstresor för konstföreningar och vänföreningar till konstmuseer. Ibland har våra beställare redan en klar idé om vad man vill titta på och vart man vill åka. Och ibland vill man ha tips på en ny destination, som man tycker är intressant och ännu outforskad. Ofta har mindre konstföreningar svårt att bli tillräckligt många deltagare för att kunna genomföra en egen konstresa. Istället för att ni tvingas höja priset eller ställa in resan p g a för lågt deltagarantal, så försöker vi hitta en annan konstförening med samma intresse, så att ni kan göra gemensam sak och verkligen genomföra er resa. Och skulle ni bli för många kan vi engagera fler visningsguider och erbjuda parallella programpunkter. För oss är detta ingen konst. Det är det vi är proffs på. För att ni och era konstälskande medlemmar skall kunna ägna er helt åt konstupplevelserna.