Vi är ett litet personligt företag där alla medarbetare vet vem du som kund är.

Vi erbjuder en totallösning av resans alla delar. En och samma person är din kontaktperson från start till uppföljning efter hemkomst.

Vi har mångårig erfarenhet från olika delar av resebranschen, tillsammans faktiskt nästan 200 år. Så vi kan med fog säga att vi erbjuder ett sekel av erfarenhet.

Vi har ett stort nätverk kontakter inom kulturvärlden. Det kommer väl till pass när det gäller att få till de där besöken "bakom kulisserna", att få se spännande och unika samlingar och att hitta personer som är "dörröppnare" till unika besök.

Vi skräddarsyr efter varje grupps specifika önskemål, syfte och budget - inga standardlösningar.

Vi har korta beslutsvägar internt.

Vi är tillgängliga för våra kunder. Den moderna tekniken och vår genuina servicekänsla gör att du hela tiden snabbt får assistans.

Vi är snabba med offerter och svar.

Vi lägger oss extra vinn om att förstå ert syfte och mål med resan.

Vi erbjuder kunniga och trevliga reseledare och ciceroner